Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Thu hoạch và sơ chế sau thu hoạch – Phần 1

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Môn học: Công nghệ chế biến rau quả
Bộ môn Công nghệ hóa học – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCMNội dung:
1. Thu hoạch và bảo quản
– Độ chín thành thục
– Thu hoạch và chất lượng
– Phương pháp thu hoạch
+ Thu hoạch bằng tay
+ Thu hoạch cơ giới

Gửi phản hồi