Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Thực hành kỹ thuật chế biến rau quả

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tài liệu thực hành môn học: Kỹ thuật chế biến rau quả
Biên soạn: GV Lê Hồng Phượng, năm 2015
Bộ môn Công nghệ Hóa Học – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCMNội dung:

Bài 1: Duy trì chất lượng rau quả trong chế biến
Bài 2: Sấy
Bài 3: Bắp cải lên men
Bài 4: Nước trái cây đóng chai
Bài 5: Mứt dứa đóng hộp

Gửi phản hồi