Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Thuyết trình đề tài phô mai

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. Giới thiệu pho mai
2. Nguồn gốc pho mai
3. Phân loại pho mai
4. Vi sinh vật sử dụng trong sản xuất pho mai
5. Nguyên liệu dùng trong sản xuất pho mai
6. Quy trình sản xuất pho mai
7. Giải thích quy trình sản xuất pho mai
8. Ý nghĩa của các giai đoạn trong quy trình
9. Ảnh hưởng của enzyme rennet đến quá trình sản xuất pho mai
10. Một số loại pho mai phổ biến

Gửi phản hồi