Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ chế biến gạo ở Việt Nam

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tiểu luận môn học: Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản
Khoa Công nghệ Thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm
Nhóm sinh viên thực hiện: Trần Thị Thúy Duy – Trần Thị Đoan Nghi – Trần Trung Tấn, năm 2011Nội dung chính:

Chương 1. Tổng quan về lúa gạo
1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo
2. Giới thiệu về cây lúa gạo ở Việt Nam
3. Giới thiệu về hạt thóc

Chương 2. Công nghệ chế biến lúa gạo
1. Quy trình
2. Làm sạch khối hạt
3. Bóc vỏ trấu
4. Phân ly thóc – gạo lật
5. Bóc cám (xát)
6. Xoa bóng
7. Tách tấm
8. Tách hạt màu
9. Đóng gói
10. Sơ đồ xay xát gạo ở nhà máy

Chương 3. Một số máy móc thiết bị chính dùng trong chế biến lúa gạo
1. Máy làm sạch
2. Máy xay quả lô cao su – Sàng tự chảy (phân ly thóc – gạo lật)
3. Máy xát gạo – Máy xoa bóng gạo

Chương 4. Kết luận

Phụ lục: Sử dụng phụ phẩm của nhà máy xay xát gạo thương phẩm

Gửi phản hồi