Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

450 giống cây trồng mới năng suất cao, Tập 1 (169 giống lúa) – GS.TS. Đường Hồng Dật

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: GS.TS. Đường Hồng Dật
Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, 2005Nội dung:

Phần 1. Những điều cần thiết để sử dụng giống cây trồng đạt hiệu quả cao
1. Giống cây trồng có vai trò đặc biệt quan trọng trong trồng trọt
2. Giống chỉ có thể phát huy được các đặc tính tốt khi có hệ thống biện pháp kỹ thuật canh tác phù hopwj
3. Giống tốt là giống kết hợp được đồng bộ cả 3 đặc tính cơ bản: có tiềm năng năng suất cao, có chất lượng nông sản tốt, có các đặc tính chống chịu tốt
4. Sử dụng giống nhiều dòng cũng là một giải pháp phòng ngừa tác hại của sâu bệnh
5. Lựa chọn và sử dụng một số giống cây trồng hợp lý là yếu tố để phát huy các đặc tính tốt của giống
6. Thực hiện việc thay đổi giống định kỳ, một cách có kế hoạch là yếu tố duy trì và phát huy các mặt tích cực của giống
7. Thường xuyên cải thiện chất lượng giống
8. Quản lý tốt giống trong quá trình sử dụng là góp phần làm tăng chất lượng giống
9. Quản lý tổng hợp quá trình trồng trọt để phát huy các đặc tính tốt của giống

Phần 2. 169 giống lúa

Gửi phản hồi