Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bác sỹ cây trồng Quyển 5 – Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây – NXB Nông Nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. Nguyễn Mạnh Chinh, GS.TS. Mai Văn Quyền, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, TP.HCM – 2005Nội dung:

1. Mục đích và yêu cầu của việc làm đất trồng cây?
2. Làm đất gieo trồng cây gồm những công việc gì và cần những công cụ gì?
3. Chọn loại cây ăn quả để trồng căn cứ vào những điều kiện gì?
4. Thiết lập một vườn cây ăn quả cần chú ý những việc gì?
5. Chọn thời vụ trồng thích hợp dựa vào những yếu tố nào?
6. Thế nào là khoảng cách trồng và mật độ cây thích hợp?
7. Trường hợp nào gieo hạt và trường hợp nào trồng cây con?
8. Tác dụng của nhà lưới trồng cây như thế nào?
9. Sử dụng màng nilông phủ đất như thế nào và tác dụng gì?
10. Những cây nào thường dùng làm cây che phủ đất?
11. Sau khi trồng cây, xới xáo đất và vun gốc có tác dụng gì?
12. Tưới nước cho cây như thế nào và bằng những phương pháp nào?
13. Tác dụng của phân bón lót và các phương pháp bón lót như thế nào?
14. Những loại phân nào thường dùng bón lót?
15. Tác dụng và yêu cầu của bón phân thúc là gì?
16. Thường bón phân thúc vào những giai đoạn sinh trưởng nào của cây?
17. Dùng phân bón qua lá nên chú ý những điểm gì?
18. Sử dụng bảng so màu lá để bón phân cho lúa có lợi ích gì và cách sử dụng như thế nào?
19. Thế nào là tỉa cành tạo tán cây, tỉa cành tạo tán có lợi gì?
20. Làm giàn leo cho cây như thế nào?
21. Vệ sinh đồng ruộng bao gồm những công việc gì và có tác dụng gì?
22. Bao trái có tác dụng gì và nên áp dụng như thế nào?
23. Các phương pháp kích thích cho cây ăn quả ra hoa sớm và ra hoa đồng loạt như thế nào?
24. Làm cách nào để hạn chế rụng hoa rụng quả?
25. Cách thụ phấn bổ sung như thế nào?
26. Chất điều hòa sinh trưởng thực vật ứng dụng trong nông nghiệp như thế nào?
27. Khi sử dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật cần chú ý những vấn đề gì?
28. Thế nào là xen canh, gối vụ? Xen canh, gối vụ có tác dụng gì?
29. Thế nào là luân canh? Luân canh có tác dụng gì?
30. Vậy thế nào là một chế độ luân canh thích hợp
31. Thế nào là quảng canh và thâm canh?
32. Canh tác trên vùng đất đồi dóc cần chú ý những vấn đề gì?
33. Trồng cây trong đất hữu cơ và trong dung dịch là gì?
34. Công nghệ sinh học là gì và ứng dụng trong nông nghiệp thế nào?
35. Thế nào là nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp bền vững.

Gửi phản hồi