Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng cây lương thực

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tài liệu lưu hành nội bộ
Khoa Nông Học – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCMNội dung

BÀI GIẢNG CÂY LÚA
Chương 1. Tầm quan trọng – tình hình sản xuất lúa trên thế và ở nước ta
Chương 2. Nguồn gốc và phân loại cây lúa
Chương 3. Đặc điểm sinh thái các vùng trồng lúa và các vụ lúa ở Việt Nam
Chương 4. Đặc điểm thực vật học của cây lúa
Chương 5. Đặc điểm sinh vật học của cây lúa
– Phần 1. Khái quát về đời sống cây lúa
– Phần 2. Quá trình hình thành các bộ phận của cây lúa
– Phần 3. Giai đoạn phát dục của cây lúa
Chương 6. Đặc điểm sinh lý cây lúa

BÀI GIẢNG CÂY BẮP (NGÔ)
Chương 1: Mở đầu
– Nguồn gốc và lịch sử phát triển của cây bắp
– Giá trị kinh tế của cây bắp
Chương 2: Đặc tính thực vật học và phân loại cây bắp
Chương 3: Sinh trưởng và phát triển của cây bắp
Chương 4: Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến cây bắp
Chương 5: Kỹ thuật trồng bắp

KHOAI LANG
Chương 1: Vị trí kinh tế của cây khoai lang
Chương 2: Hình thái, sinh trưởng và phát triển
Chương 3: Khí hậu và đất trồng khoai lang
Chương 4: Giống khoai lang
Chương 5: Kỹ thuật canh tác khoai lang

Gửi phản hồi