Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng đậu nành

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:
Nguồn gốc lịch sử cây cậu nành
Giá trị dinh dưỡng cây đậu nành
Công dụng của đậu nành
Tình hình sản xuất đậu nành trên thế giới
Tình hình sản xuất đậu nàng ở Việt Nam
Phân loại thực vật học của đậu nành
Đặc điểm thực vật của đậu nành
Đặc điểm sinh học của thực vật
Điều kiện sinh thái
Nghiên cứu về giống đậu nành
Các giống đậu nành trong sản xuất
Kỹ thuật canh tác đậu nành
Thu hoạch và bảo quản đậu nành

Gửi phản hồi