Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng: Quản lý chất lượng nông sản – TS. Đỗ Thị Bích Thủy

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. Đỗ Thị Bích Thủy
DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT NAM – HÀ LAN
Trường Đại Học Nông Lâm Huế – 2009Nội dung:

Bài mở đầu: Khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng, tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng
1. Khái niệm về chất lượng
2. Khái niệm về quản lý chất lượng
3. Một số phương pháp quản lý chất lượng
4. Tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng nông sản

Chương 1. Các hệ thống quản trị chất lượng
1. Hệ thống ISO 9000
2. Hệ thống HACCP

Chương 2. Chất lượng nông sản thực phẩm
1. Nông sản thực phẩm là gì?
2. Chất lượng thực phẩm

Chương 3. Các nguyên nhân làm giảm chất lượng nông sản trong quá trình hoạt động sau thu hoạch
1. Các nguyên nhân vật lý
– Quá trình thoát hơi nước của rau quả
– Rau quả với tác động cơ học
– Hiện tượng đông kết khi bảo quản lạnh
– Hiện tượng tổn thương lạnh của nông sản
2. Các nguyên nhân do hoạt động sinh lý
– Hiện tượng tự bốc nóng trong quá trình bảo quản hạt
– Hiện tượng nảy mầm
– Hoạt động của sinh vật hại nông sản sau thu hoạch
– Sâu mọt hại nông sản

Chương 4. Hoạt động quản lý chất lượng nông sản
1. Khái niệm về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices (GAP))
– Giới thiệu chung
– Cơ cấu của hệ thống thực hành nông nghiệp tốt
2. Hệ thống hoạt động sau thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng nông sản
– Công nghệ sấy nông sản
– Yêu cầu của công tác bảo quản
– Nguyên lý cơ bản trong bảo quản nông sản, thực phẩm
– Các phương pháp bảo quản nông sản
– Kỹ thuật sơ chế nông sản

Gửi phản hồi