Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng Quy trình trồng nấm rơm

Trang 1 / 44Thực hiện bởi: Nhóm WAO – Lớp 50CNSH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Nội dung

1. Phân lập nấm rơm
– Chuẩn bị môi trường phân lập nấm rơm
– Phân lập nấm rơm
– Sản xuất giống nấm rơm
2. Chuẩn bị nhà trồng nấm
3. Xử lý nguyên liệu
4. Xếp mô và cấy meo
5. Chăm sóc và tưới đón nấm
6. Giai đoạn thu hái
7. Bảo quản
8. Các bệnh thường gặp ở nấm rơm
Giá trị dinh dưỡng của nấm rơm

Gửi phản hồi