Bài giảng Quy trình trồng nấm rơm

Bài giảng Quy trình trồng nấm rơm

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Thực hiện bởi: Nhóm WAO – Lớp 50CNSH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Nội dung

1. Phân lập nấm rơm
– Chuẩn bị môi trường phân lập nấm rơm
– Phân lập nấm rơm
– Sản xuất giống nấm rơm
2. Chuẩn bị nhà trồng nấm
3. Xử lý nguyên liệu
4. Xếp mô và cấy meo
5. Chăm sóc và tưới đón nấm
6. Giai đoạn thu hái
7. Bảo quản
8. Các bệnh thường gặp ở nấm rơm
Giá trị dinh dưỡng của nấm rơm

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi