Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng Tổng quan về cây ca cao

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Phần 1. Tổng quan về cây ca cao
Các giống ca cao chủ yếu
Nguồn gốc cây ca cao
Cấu tạo quả ca cao
Thành phần khối lượng quả ca cao
Kỹ thuật sơ chế ca cao

Phần 2. Kỹ thuật sơ chế ca cao
Thu hái quả ca cao
Tách vỏ
Lên men hạt ca cao
Hệ vi sinh vật lên men hạt ca cao
Những biến đổi sinh hóa trong quá trình lên men hạt ca cao
Các phương pháp lên men ủ hạt ca cao
Làm khô hạt
Bảo quản và vận chuyển ca cao

Phần 3. Công nghệ sản xuất bột ca cao
Qui trình công nghệ sản xuất bột ca cao
Thuyết minh quy trình sản xuất bột ca cao

Gửi phản hồi