Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài luận Dự án đầu tư Xây dựng trang trại trồng cà chua với công nghệ thủy sinh không cần đất

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện: Nhóm lập dự án đầu tư _7, lớp đầu tư 50 B
Nhóm thành viên: Lê Quang Long – Nguyễn Thị Thu Huyền – Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Tiến Mạnh
Địa điểm thực hiện: Gia Lâm Hà NộiNội dung:

Chương 1. Căn cứ chủ yếu để xác định sự cần thiết phải đầu tư
1. Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư
2. Quy hoạch và kế hoạch phát triển dự án đầu tư

Chương 2. Nghiên cứu thị trường
1. Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể về sản phẩm của dự án
2. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu
3. Xác định sản phẩm của dự án
4. Dự báo cung cầu thị trường về sản phẩm của dự án đầu tư trong tương lai
5. Nghiên cứu công tác tiếp thị sản phẩm
6. Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường sản phẩm của dự án

Chương 3. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án
1. Mô tả sản phẩm
2. Lựa chọn hình thức đầu tư
3. Xác định công suất máy móc thiết bị của dự án
4. Lựa chọn công nghệ cho dự án
5. Nguyên vật liệu đầu vào
6. Cơ sở hạ tầng
7. Địa điểm thực hiện dự án
8. Giải pháp xây dựng công trình
9. Đánh giá sơ bộ tác động đến môi trường
10. Lịch trình thực hiện dự án

Chương 4. Tổ chức và quản lý quân sự
1. Tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư
2. Tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn vận hành khai thác

Chương 5. Phân tích tài chính dự án đầu tư
1. Dự tính tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án

Chương 6. Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội của dự án

Gửi phản hồi