Bài thuyết trình: Thiết kế hệ thống tưới-tiêu nước cho cánh đồng trồng lúa xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quy mô 575 ha

Bài thuyết trình Thiết kế hệ thống tưới-tiêu nước cho cánh đồng trồng lúa xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quy mô 575 ha

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

1. Tổng quan về khu vực thiết kế
2. Thiết kế hệ thống tưới
3. Thiết kế hệ thống tiêu nước

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi