Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng cam, quýt

Trang 1 / 161Biên soạn: THANH HUYỀN
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2012

 

Nội dung:

TÌM HIỂU ĐẶC TRƯNG SINH HỌC VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM, QUÝT
I. Đặc trưng sinh học và vai trò của cây cam, quýt
    1. Tìm hiểu đặc trưng sinh học của các loài thực vật có múi
    2. Giới thiệu đặc tính sinh học của một số giống cam, quýt
    3. Cây quýt – công dụng và kỹ thuật trồng
    4. Kỹ thuật thu hái, bảo quản và chế biến cam, quýt
II. Một số giống cam, quýt phổ biến hiện nay và tình hình sản xuất
    1. Một số giống cam, quýt được trồng phổ biến ở nước ta
    2. Một số thông tin chung về tiềm năng phát triển cam Sành Hà Giang
    3. Quýt Hương Cần – loại quả nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên – Huế
    4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cam quýt

KỸ THUẬT TRỒNG CAM, QUÝT
I. Kỹ thuật trồng và nhân giống
    1. Kỹ thuật trồng cam, quýt
    2. Chuẩn bị đất trồng và xen canh cho vườn cam, quýt
    3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cam thương phẩm
    4. Kỹ thuật nhân giống cam quýt
    5. Phương pháp nhân giống cam, quýt – ưu nhược điểm tương ứng
    6. Một số giống cam quýt phổ biến và kỹ thuật nhân giống
    7. Kỹ thuật trồng cam sành
    8. Nhân giống và trồng cam, quýt phẩm chất tốt, năng suất cao
    9. Yêu cầu ngoại cảnh và kỹ thuật trồng cam, quýt
    10. Ứng dụng kỹ thuật trồng cam, quýt đối với một số vùng kinh tế
    11. Kỹ thuật trồng cam trên đất đồi
    12. Tham khảo kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn cây có múi
II. Kỹ thuật bón phân, tưới nước
    1. Kỹ thuật bón phân, tưới nước cho cam, quýt
    2. Cách bón phân cho cam, quýt để nâng cao hiệu quả cây trồng
    3. Phân bón Zoorea F1 cho vùng trồng cam, quýt
    4. Trồng quýt cần bổ sung vôi
III. Phương pháp phòng trị bệnh
    1. Phòng trừ sâu bệnh hại
    2. Phòng trừ bệnh loét hại cam, quýt
    3. Phòng trừ nhện đỏ
    4. Phòng bệnh bồ hóng
    5. Nhện hại cam, quýt và cách phòng trừ
    6. Cách phòng trị ngài hút chích quả cam, quýt
    7. Cách phòng trị bệnh ghẻ nhám hại cam, quýt
    8. Cách đơn giản diệt sâu Bore hại cam, quýt
    9. Cách diệt trừ rầy chổng cánh
    10. Phòng trị bệnh thối gốc chảy nhựa ở cam, quýt
    11. Phương pháp làm sạch bệnh cây có múi bằng kỹ thuật vi ghép mô
    12. Chống dịch bệnh – Phát triển diện tích trồng cam xoàn
IV. Kinh nghiệm chăm sóc và ứng dụng công nghệ
    1. Chăm sóc, bảo vệ cây cam, quýt
    2. Chăm sóc cam, quýt, bưởi sau thu hoạch
    3. Trồng cỏ rau trai trong vườn cam, quýt
    4. Trồng ổi xen cam, quýt mang lại hiệu quả cao
    5. Cách hạn chế cam, quýt chết úng trong mùa mưa
    6. Biện pháp hạn chế rụng quả cam, quýt
    7. Điều khiển cam, quýt ra hoa đậu quả
    8. Kinh nghiệm trồng cam Canh sai quả
    9. Khắc phục vườn cam, quýt bị nhiễm mặn
    10. Kinh nghiệm trồng giống cam Vaicencia
    11. Trồng cam sành bằng gốc ghép Volka cho hiệu quả cao
    12. Trồng cam mật không hạt nhiều ưu điểm
    13. Kết quả mô hình khảo nghiệm các giống cam Tề (Trung Quốc)
    14. Kinh nghiệm trồng giống cam đỏ Cara cara
    15. Kinh nghiệm trồng và chăm sóc giống cam V2
    16. Chuyển đổi giống cam quýt thông qua khuẩn đất trung gian Agrobacterium
    17. Trồng cam sành theo kỹ thuật mới

Gửi phản hồi