Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011

Nội dung:
ĐẶC ĐIỂM CÂY DƯA HẤU
1. Đặc điểm sinh học của dưa hấu
2. Khả năng thích nghi với điều kiện ngoại cảnh của dưa hấu

CÁC GIỐNG DƯA HẤU
1. Tìm hiểu về các giống dưa hấu ở nước ta
2. Giống dưa hấu không hạt

KỸ THUẬT TRỒNG DƯA HẤU
1. Quy trình kỹ thuật trồng dưa hấu
2. Kỹ thuật thu hoạch và bảo quản dưa hấu
3. Những điểm cần lưu ý khi sản xuất một số giống dưa hấu đặc sản

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY DƯA HẤU
1. Quản lý sâu bệnh dưa hấu
2. Phòng tránh sâu hại dưa hấu
3. Phòng tránh bệnh hại dưa hấu

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG DƯA HẤU
1. Chăm sóc dưa hấu trong mùa mưa
2. Kỹ thuật trồng dưa hấu trái vụ
3. Bấm ngọn tuyển quả dưa hấu
4. Trồng dưa hấu với màng phủ nông nghiệp

[Tải về máy để xem đầy đủ]