Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa

Trang 1 / 85Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÂY DỨA
1. Đặc điểm chung của cây dứa
2. Đặc điểm thích nghi của cây dứa

CÁC GIỐNG DỨA
1. Một số giống dứa được trồng phổ biến
2. Kỹ thuật nhân giống dứa
3. Kỹ thuật nhân giống vô tính dứa Cayenne

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC DỨA
1. Kỹ thuật trồng dứa
2. Kỹ thuật trồng giống dứa Cayenne
3. Trồng xen dứa trong lô cao su
4. Kỹ thuật điều khiển dứa ra hoa
5. Kỹ thuật để dứa chín đồng loạt

PHÒNG TRỪ SAU BỆNH HẠI CÂY DỨA
1. Bệnh héo đỏ lá dứa
2. Bệnh thối noãn dứa

THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN DỨA
1. Thu hoạch và bảo quản dứa
2. Một số phương pháp chế biến dứa

Gửi phản hồi