Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011

Nội dung:

ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁ ĐỖ
1. Hình thái sinh học và sự phát triển của giá đỗ
2. Điều kiện ngoại cảnh thích hợp với giá đỗ

GIÁ TRỊ CỦA GIÁ ĐỖ
1. Một số công dụng của giá đỗ
2. Tác dụng chữa bệnh của giá đỗ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT LÀM GIÁ ĐỖ
1. Chuẩn bị dụng cụ
2. Lựa chọn nguyên liệu
3. Quy trình kỹ thuật làm giá đỗ
4. Các vấn đề thường phát sinh trong việc sản xuất giá đỗ và cách khắc phục

MỘT SỐ KỸ THUẬT LÀM GIÁ ĐỖ THÔNG DỤNG
1. Làm giá đỗ bằng thùng gỗ
2. Làm giá đỗ bằng thùng giấy dầu và túi nhựa
3. Làm giá đỗ bằng cát
4. Làm giá đỗ trong gia đình

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi