Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
KHOAI LANG – CÂY LƯƠNG THỰC QUAN TRỌNG
1. Tìm hiểu chung về tình hình sản xuất khoai lang
2. Giá trị dinh dưỡng của khoai lang
3. Lợi ích của khoai lang trong việc phòng tránh bệnh tật
 
CÁC GIỐNG KHOAI LANG Ở VIỆT NAM
1. Tìm hiểu về nguồn gen giống khoai lang
2. Nguồn gốc và đặc tính chủ yếu của một số giống khoai lang
3. Một số giống khoai lang rau mới
4. Nhân giống khoai lang bằng phương pháp cắm hom
 
KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI LANG
1. Quy trình kỹ thuật trồng khoai lang
2. Kỹ thuật trồng khoai lang vụ đông
3. Kỹ thuật trồng khoai lang Nhật
 
GIẢI PHÁP KÝ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG
1. Phương pháp bón phân cho cây khoai lang
2. Kỹ thuật trồng để khoai lang to củ
3. Mô hình trồng khoai lang trên giàn ở Trung Quốc
 
PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY KHOAI LANG
1. Thành phần sâu hại khoai lang
2. Bệnh thối củ trên khoai lang và biện pháp khắc phục
3. Kỹ thuật mới phòng ngừa bọ hà khoai lang
 
THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN KHOAI LANG
1. Kỹ thuật bảo quản khoai lang
2. Mẹo nhỏ chọn, chế biến và bảo quản khoai lang

Gửi phản hồi