Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Mô tả tài liệu:
Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011Nội dung:

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÂY KHOAI TÂY
1. Giá trị cây khoai tây
2. Tình hình sản xuất khoai tây ở nước ta

NHÂN GIỐNG KHOAI TÂY
1. Kỹ thuật sản xuất khoai tây bằng phương pháp giảm đốt cành
2. Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh bằng nguồn nuôi cấy mô
3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây giống vụ xuân

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI TÂY
1. Kỹ thuật trồng khoai tây
2. Kỹ thuật trồng khoai tây sau lụt
3. Kỹ thuật trồng khoai tây từ giống củ bi
4. Kỹ thuật trồng khoai tây thương phẩm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI TÂY
1. Trồng khoai tây trong mùa mưa trên luống phủ màng nhựa
2. Bón phân cân đối và hợp lý cho khoai tây
3. Sản xuất giống khoai tây Đức 3810
4. Kỹ thuật canh tác khoai tây PO3

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI KHOAI TÂY
1. Phòng trừ bệnh thối ướt củ khoai tây
2. Phòng bệnh héo xanh khoai tây
3. Bệnh mốc sương khoai tây và cách phòng trị

THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN KHOAI TÂY
1. Kỹ thuật bảo quản khoai tây sau thu hoạch
2. Kỹ thuật bảo quản và lưu kho khoai tây giống
3. Một số điều cần lưu ý khi lựa chọn khoai tây

Gửi phản hồi