Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011


Nội dung:
 
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÂY MÍA
1. Tìm hiểu chung về cây mía
2. Đặc tính sinh học của cây mía
3. Yêu cầu sinh thái và nhu cầu dinh dưỡng của cây mía
 
CÁC GIỐNG MÍA VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MÍA
1. Tìm hiểu về các giống mía
2. Kỹ thuật nhân giống mía
3. Kỹ thuật trồng mía giống
4. Thế hệ các dòng mía lai nước ta
 
KỸ THUẬT TRỒNG MÍA
1. Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc mía
2. 10 biện pháp kỹ thuật thâm canh mía
3. Quản lý và chăm sóc mía gốc
4. Một số biện pháp hạn chế mía ra hoa
 
PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU BỆNH HẠI MÍA
1. Phòng trừ các bệnh hại cây mía
2. Phòng trừ các loại sâu hại mía
3. Sử dụng bọ đuôi kim để phòng trừ sâu hại mía

Gửi phản hồi