Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật Trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. Thái Hà, Đặng Mai
Nhà Xuất Bản Hông Đức, Hà Nội – 2011.Nội dung:

KỸ THUẬT TRỒNG MƯỚP ĐẮNG
1. Giới thiệu chung về cây mướp đắng
2. Giá trị dinh dưỡng của cây mướp đắng
3. Kỹ thuật trồng mướp đắng
4. Một số sâu bệnh thường gặp ở mướp đắng

KỸ THUẬT TRỒNG MƯỚP HƯƠNG
1. Giới thiệu chung về cây mướp hương
2. Giá trị dinh dưỡng của cây mướp hương
3. Kỹ thuật trồng mướp hương
4. Phòng trừ sâu bệnh trên cây mướp hương

KỸ THUẬT TRỒNG MƯỚP NHẬT
1. Đặc điểm giống mướp Nhật
2. Giá trị dinh dưỡng của mướp Nhật
3. Kỹ thuật trồng mướp Nhật

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC BÍ ĐAO
1. Tìm hiểu chung về bí đao
2. Đặc điểm sinh học và tác dụng của bí đao
3. Các loại bí thường gặp và điều kiện môi trường phù hợp với bí đao
4. Kỹ thuật trồng bí đao

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC BÍ NGÔ
1. Đặc điểm, giá trị dinh dưỡng của bí ngô
2. Tác dụng chữa bệnh của hạt bí ngô
3. Kỹ thuật trồng bí ngô

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC BẦU
1. Đặc điểm cây bầu
2. Tác dụng của quả bầu
3. Kỹ thuật trồng bầu

Gửi phản hồi