Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011

Nội dung:

KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOẠI MÙA HÈ
1. Kỹ thuật trồng rau muống
2. Kỹ thuật trồng rau ngót
3. Kỹ thuật trồng rau mồng tơi
4. Kỹ thuật trồng ra dền

KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOẠI RAU VỤ ĐÔNG
1. Kỹ thuật trồng súp lơ
2. Kỹ thuật trồng su hào
3. Kỹ thuật trồng bắp cải
4. Kỹ thuật trồng cà chua

KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ CÂY RAU HỌ BẦU BÍ
1. Kỹ thuật trồng và chăm sóc bí ngô
2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc bầu
3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc bí đao
4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc mướp đắng (khổ qua)

KỸ THUẬT TRỒNG RAU THƠM VÀ RAU GIA VỊ
1. Giới thiệu một số loại rau thơm
2. Kỹ thuật trồng một số loại rau thơm trong gia đình

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi