Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc nho

Trang 1 / 103Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011

Nội dung:
 
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÂY NHO
1. Nguồn gốc cây nho và đặc điểm một số giống nho
2. Giá trị kinh tế của quả nho
 
KỸ THUẬT TRỒNG NHO TRÁNH MƯA
1. Tác dụng của kỹ thuật trồng nho tránh mưa
2. Kỹ thuật xây dựng giá đỡ và giàn khi trồng nho tránh mưa
3. Lựa chọn màng che cho giàn
 
XÂY DỰNG VƯỜN NHO
1. Chọn địa điểm dựng vườn
2. Quy hoạch và thiết kế vườn nho
3. Chuẩn bị và cải tạo đất trước khi dựng vườn
4. Kỹ thuật ươm trồng nho
5. Quản lý và chăm sóc cây trồng trong năm
 
KỸ THUẬT CHĂM SÓC DÂY LEO VÀ HOA QUẢ
1. Chăm sóc dây leo khi dỡ đất cho leo giàn
2. Kỹ thuật buộc dây leo giàn nho
3. Bấm mầm và xác định thân leo chính
4. Ngắt ngọn mới
5. Sử dụng và chăm sóc ngọn nho phụ
6. Chăm sóc hoa, quả, hạt nho
7. Biện pháo ngăn chặn hiện tượng rụng hoa rụng quả
 
QUẢN LÝ PHÂN BÓN, NƯỚC VÀ ĐẤT
1. Đặc điểm về phân bón, nước, đất khi trồng nho tránh mưa
2. Nguyên tắc bón phân khi trồng nho sạch theo kỹ thuật trồng tránh mưa