Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài

Trang 1 / 97Biên soạn: KS. THÁI HÀ – ĐẶNG MAI
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC – 2011

 

Nội dung:

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÂY XOÀI
1. Đặc điểm của cây xoài
2. Một số tác dụng của quả xoài

KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG XOÀI
1. Các giống xoài
2. Kỹ thuật nhân giống xoài
3. Kỹ thuật giữ xoài giống ngon

KỸ THUẬT TRỒNG XOÀI
1. Kỹ thuật trồng xoài
2. Kỹ thuật rải vụ xoài
3. Một số đặc điểm cần lưu ý khi trồng và chăm sóc xoài

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY XOÀI
1. Phòng trừ một số bệnh hại trên cây xoài
2. Các loại sâu hại trên cây xoài

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT XOÀI
1. Kỹ thuật chuẩn bị để xoài ra hoa và đậu nhiều quả
2. Kinh nghiệm để xoài sai quả, năng suất cao
3. Biện pháp cải tạo vườn năng suất thấp ở miền Trung

THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN XOÀI
1. Kỹ thuật bao trái xoài
2. Thu hoạch và bảo quản xoài

Gửi phản hồi