Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phát triển sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma có hoạt lực cao trừ bệnh hại cây trồng (2003)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Chương trình KHCNKCOH – 12. Năm 2002Nội dung:

1. Các nội dung thực hiện trong năm 2002
– Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm nấm Trichoderma
– Sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma có chất lượng 3,2 x 109 bào tử/gram

2. Mục tiêu
– Hoàn thiện qui trình sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma.
– Sản xuất chế phẩm và cung cấp chế phẩm sử dụng phòng trừ một số bệnh hại cây trồng

3. Kế hoạch thực hiện
– Tuyển chọn nguồn nấm Trichoderma có hoạt lực cao làm nguồn nấm giống phục vụ cho sản xuất chế phẩm
– Sản xuất chế phẩm với lượng sản phẩm 700kg đạt chất lượng 3,2 x 109 bào tử/gram
– Triển khai sử dụng chế phẩm

4. Nội dung thực hiện trong năm 2002
– Thu thập nguồn nấm Trichoderma bổ sung tạo giống Trichoderma làm cơ sở cho việc tuyển chọn nguồn giống gốc phục vụ sản xuất chế phẩm
– Sản xuất chế phẩm nấm đối kháng, cung cấp sản phẩm cho các điểm trong chương trình sử dụng phòng trừ một số bệnh hại cây trồng cạn
– Có điểm trình diễn sử dụng chế phẩm phòng trừ bệnh hại trên cây rau

5. Kết quả đạt được trong năm 2002

Gửi phản hồi