Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Báo cáo: Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trường Thành
Thuộc chương trình: Nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ Sinh học, Hà Nội – 2007
Viện Bảo Vệ Thực Vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt NamNội dung:

Phần 1. Hoàn thiện công nghệ sản xuất 2 chế phẩm thảo mộc
1. Phân tích hàm lượng chất độc có trong nguyên liệu
2. Thử nghiệm thời gian thu hái để cho hàm lượng chat độc cao nhất
3. Xác định tỷ lệ thành phần các nguyên liệu tham gia chế phẩm
4. Xác định hàm lượng hóa chất tham gia bảo quản chế phẩm
5. Xác định độ mịn của từng loại nguyên liệu
6. Xác định nhiệt độ sấy và thời gian sấy của từng loại nguyên liệu
7. Hoàn thiện kỹ thuật phối trộn sản phẩm với chất phụ gia
8. Đánh giá sản phẩm theo các mức nhiệt độ khác nhau
9. Đánh giá độ độc của chế phẩm với động vật máu nóng
10. Đánh giá độ an toàn của chế phẩm với cá, tôm, cua
11. Quy trình sản xuất 2 chế phẩm

Phần 2. Hoàn thiện kỹ thuật công nghệ sử dụng chế phẩm để phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa
1. Xác định liều lượng sử dụng chế phẩm trừ OBV trong điều kiện xạ khô
2. Xác định liều lượng sử dụng chế phẩm trừ OBV trong điều kiện xạ ướt
3. Xác định liều lượng sử dụng chế phẩm trừ OBV trong điều kiện lúa cấy
4. Xác định liều lượng sử dụng chế phẩm trừ OBV trong điều kiện ao hồ
5. Xác định liều lượng sử dụng chế phẩm trừ OBV trong điều kiện gieo phẳng
6. Phân tích dư lượng của chế phẩm trong đất, nước
7. Hoàn thiện quy trình sử dụng chế phẩm
8. Hoàn thiện kỹ thuật ứng dụng trên diện rộng và đánh giá hiệu quả.

Gửi phản hồi