Biện pháp phòng trị côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái (chôm chôm, sa pô)

 

Trang 1 / 60 

Xem thêm tài liệu khác về  CÔN TRÙNG VÀ NHỆN GÂY HẠI

 

Biên soạn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
Trường Đại học Cần Thơ
Nhà Xuất Bản Thanh Niên – 2002

 

Nội dung:

CÂY CHÔM CHÔM  Nephelium lappaceum L.   Họ: Sapindaceae

1. Rệp sáp phấn
– Rệp sáp phấn Planococcus lilacinus (Cockerrell)

2. Nhóm sâu đục trái chôm chôm
– Sâu đục trái Conogethes punctieralis  (Guenée)
– Sâu đục trái Nacoleia octasema Meyrick
– Sâu đục trái Conopomorpha cramerella (Snellen)
– Sâu đục cuống trái Acrocercops sp.

3. Nhóm sâu ăn bông
– Sâu ăn bông Thalassodes falsaria (Prout)
– Sâu ăn bông Archips micaceana (Walker)
– Sâu ăn bông Autoba brachygonia (Walker) và Autoba versicolor (Walker)
– Sâu ăn bông Autoba abrupta (Walker)
– Sâu ăn bông Aporandria specularia (Guenée)

4. Sâu gây hại trên lá

5. Nhóm côn trùng ít phổ biến

CÂY SA BÔ (HỒNG XIÊM) Manilkara zapota P.van Royen Giống: Manilkara – Họ: Sapotaceae

1. Sâu đục trái sa bô (hồng xiêm) Alophia sp.

2. Sâu đục cành Pachyteria equestris (Newman)

3. Rệp sáp
– Rệp sáp phấn Planococcus lilacinus (Cockerell)
– Rệp sáp dính Coccus viridis (Green)

4. Sâu ăn lá và bông sa bô

Gửi phản hồi