Các kiểu ghép mới lên cây sứ Thái Lan

Các kiểu ghép mới lên cây sứ Thái Lan

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:
1. Ghép vạt chữ V
2. Ghép ngang bằng hay ghép đứng
3. Cách ghép ngang bằng những đoạn thân nhánh sứ giống
4. Cách ghép tiết kiệm
5. Cách ghép lên rễ

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi