Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Các kiểu ghép mới lên cây sứ Thái Lan

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:
1. Ghép vạt chữ V
2. Ghép ngang bằng hay ghép đứng
3. Cách ghép ngang bằng những đoạn thân nhánh sứ giống
4. Cách ghép tiết kiệm
5. Cách ghép lên rễ

Gửi phản hồi