Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Bài 1: Đạm và phân bón đạm
– Đạm và quá trình cố định đạm trong tự nhiên
– Đạm và vai trò của đạm
– Chu kỳ chất đạm trong tự nhiên
– Một số vi sinh vật có khả năng cố định đạm
– Khả năng cố định đạm của vi khuẩn cộng sinh với một số cây họ đậu
– Sản xuất đạm công nghiệp
– Đạm trong đất
– Dạng đạm trong đất rễ cây có thể hấp thu
– Chuyển hóa đạm trong đất
– Các yếu tố ảnh hưởng đến sự nitrate hóa trong đất
– Mất nitrate trong đất
– Phản đạm hóa
– Các yếu tố ảnh hưởng đến phản đạm hóa
– Bay hơi của NH3
– Ý nghĩa của sự phản N hóa về mặt nông nghiệp
– Các loại phân có chứa đạm
– Các hợp chất N chậm hữu dụng
– Các hợp chất ức chế sự nitrate hóa và urea

Bài 2. Lân và phân lân
– Lân trong dung dịch đất
– Lân hữu cơ trong đất
– Lân vô cơ trong đất
– Các loại phân lân
– Phân lân sinh học
– Nội dung chú ý về phân lân

Bài 3. Kali và phân Kali
– Hàm lượng Kali trong đất
– Các dạng kali trong đất
– Sự tiêu thụ xa xỉ kali của cây trồng
– Sự mất kali do rửa trôi
– Các yếu tố của cây trồng ảnh hưởng đến sự hữu dụng của kali
– Các loại phân kali
– Giá trị nông học của các loại phân kali

Gửi phản hồi