Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Xuất bản bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR – Australian Centre for International Agricutural Research)Nội dung:

1. Giới thiệu
2. Tổng quan về sức khỏe thực vật
3. Quy trình chẩn đoán
4. Triệu chứng bệnh
4.1. Các triệu chứng thường gặp
4.2. Các bệnh trên lá, hoa hoặc quả
4.3. Các bệnh ở rễ, gốc và thân cây
5. Trên đồng ruộng
6. Trong phòng thí nghiệm
7. Phân loại nấm và tác nhân gây bệnh
8. Lây bệnh nhân tạo
9. Quản lý bệnh hại tổng hợp
10. Các bệnh thối rễ và thân có nguồn gốc từ đất
11. Các bệnh phổ biến trên một số cây trồng quan trọng
12. Nấm, người và động vật: các vấn đề sức khỏe
13. Phòng thí nghiệm chẩn đoán và nhà lưới

Gửi phản hồi