Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Cẩm nang Quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc một số cây ăn trái và hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ, tổ, nhóm nông dân

Trang 1 / 60Biên soạn: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG – SỔ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Nội dung:

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CHÔM CHÔM
I. Yêu cầu sinh thái
II. Cách nhân giống, tiêu chuẩn cây giống tốt và những giống phổ biến hiện nay
III. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
IV. Cách phòng trị sâu bệnh chính

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC MĂNG CỤT
I. Yêu cầu sinh thái
II. Cách nhân giống, tiêu chuẩn cây giống tốt và những giống phổ biến hiện nay
III. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
IV. Cách phòng trị sâu bệnh chính

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC ỔI KHÔNG HẠT
I. Yêu cầu sinh thái
II. Giống và kỹ thuật nhân giống
III. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
IV. Cách phòng trị sâu bệnh chính

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY SẦU RIÊNG ĐỂ PHÒNG BỆNH PHYTOPHTHRA

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG NÔNG HỘ VÀ TỔ/ NHÓM NÔNG DÂN
1. Sự cần thiết của việc quản lý trong các hoạt động sản xuất – kinh doanh
2. Lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ, và tổ, nhóm nông dân

Gửi phản hồi