Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Cẩm nang trồng xương rồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: FARMVINA
HƯỚNG DẪN KINH NGHIỆM VÀ KỸ THUẬT GIÚP TRỒNG XƯƠNG RỒNG KIỂNG THÀNH CÔNGNội dung:

Tản mạn về cây xương rồng
Tìm hiểu về cây xương rồng ở Việt Nam
Trồng xương rồng kiểng như thế nào?
1. Đất trồng xương rồng
2. Bón phân cho xương rồng
3. Cách trồng xương rồng
3. Làm giàn che cho xương rồng
4. Cách chưng bày kiểng xương rồng
5. Chậu kiểng xương rồng
6. Dụng cụ trồng xương rồng
Chăm sóc cây xương rồng như thế nào?
1. Nước tưới
2. Ánh sáng và không khí
3. Nhiệt độ
4. Dinh dưỡng
Bệnh trên cây xương rồng. Triệu chứng và cách phòng trừ
1. Bệnh thối gốc trên cây xương rồng
2. Bệnh đốm than (thán thư)
3. Tuyến trùng hại xương rồng
4. Rệp sáp
Cách nhân giống kiểng xương rồng
1. Ương hột kiểng xương rồng
2. Trồng nhánh
3. Tháp ghép
Ý nghĩa cây xương rồng
Kỹ thuật trồng xương rồng bát tiên
1. Đất trồng xương rồng bát tiên
2. Chậu trồng
3. Cách trồng xương rồng bát tiên
Hướng dẫn chăm sóc xương rồng bát tiên

Gửi phản hồi