Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Cẩm nang tưới nước cho cây trồng vùng khô hạn – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý

Trang 1 / 134


Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Quý
Nhà Xuất Bản Hà Nội – 2008Nội dung:

Phần 1. Một số kiến thức liên quan đến tưới nước
Chương 1. Độ ẩm đất
1. Các cách biểu thị
2. Cách xác định trực tiếp độ ẩm đất
3. Xác định độ ẩm đất bằng phương pháp gian tiếp

Chương 2. Các đại lượng đặc trưng ẩm trong đất
1. Độ ẩm cây héo
2. Điểm mao dẫn chậm θmdc
3. Sức giữ ẩm đồng ruộng θDR
4. Lượng trữ nước trong đất

Chương 3. Tưới nước cho cây trồng cạn
1. Xác định thời điểm cần tưới
2. Xác định lượng nước tưới
3. Độ sâu thiết kế tưới của bộ rễ cây
4. Ảnh hưởng của các giai đoạn sinh trưởng của cây đến thực tế tưới nước

Phần 2. Phương pháp tưới nước cho cây trồng vùng khan hiếm nước
Chương 4. Các biện pháp tiết kiệm nước tưới
1. Chọn cách tưới thích hợp
2. Tưới thiếu liều lượng (Deficit Irrigation)
3. Kỹ thuật canh tác
4. Quản lý tưới tiêu trong điều kiện khô hạn

Chương 5. Phương pháp tưới bằng đường ống áp lực
1. Cấu tạo hệ thống tưới bằng đường ống áp lực
2. Phân loại hệ thống tưới bằng đường ống áp lực
3. So sánh một số chỉ tiêu giữa phương pháp tưới bằng đường ống áp lực và phương pháp tưới mặt cổ truyền

Chương 6. Phương pháp tưới phun mưa
1. Ưu nhược điểm của hệ thống tưới phun mưa
2. Phân loại
3. Xác định một số thông số kỹ thuật ở hệ thống tưới phun mưa
4. Hệ thống tưới phun mưa với ống nối di động
5. Hệ thống tưới phun mưa với thiết bị thu nhỏ

Chương 7. Phương pháp tưới nhỏ giọt
1. Giới thiệu
2. Cấu tạo hệ thống tưới nhỏ giọt
3. Một số thông số kỹ thuật khi tưới nhỏ giọt

Chươg 8. Phương pháp tưới ngầm thủ công
1. Giới thiệu chung
2. Cấu tạo của thiết bị nước
3. Kỹ thuật lắp đặt và tưới nước
4. Thiết bị và vật liệu cần thiết

Chương 9. Phương pháp tưới bằng đường ống giá rẻ
1. Giới thiệu chung
2. Cấu tạo hệ thống
3. Thí dụ mẫu

Chương10. Tìm nguồn nước ngầm bằng phương pháp cảm xạ
1. Khái niệm cảm xạ
2. Dụng cụ và quy tắc được sử dụng trong cảm xạ
3. Trình tự xác định nguồn nước ngầm bằng cảm xạ

Gửi phản hồi