Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Cây ngô – GS.TS. Ngô Hữu Tình

Trang 1 / 212


Tác giả: GS.TS. Ngô Hữu Tình
Viện Nghiên cứu & Phổ biến kiến thức bách khoa
Nhà Xuất Bản Nghệ An – 2003Nội dung:

Chương 1. Tình hình sản xuất ngô và vai trò cây ngô trong nền kinh tế
1. Tình hình sản xuất cây ngô trên thế giới
2. Tình hình phát triển cây ngô ở Việt Nam
3. Vai trò cây ngô trong nền kinh tế

Chương 2. Nguồn gốc và lịch sử lan truyền cây ngô trên thế giới
1. Nguồn gốc địa lý cây ngô
2. Nguồn gốc di truyền cây ngô
3. Lịch sử lan truyền cây ngô trên thế giới

Chương 3. Đặc điểm thực vật học và di truyền cây ngô
1. Phân loại thực vật cây ngô
2. Đặc đểm di truyền cây ngô
3. Đặc điểm hình thái, cấu tạo các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của ngô

Chương 4. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây ngô
1. Nhận biết các giai đoạn phát triển
2. Các giai đoạn sinh dưỡng và phát triển của cây
3. Các giai đoạn sinh thực và phát triển của hạt

Chương 5. Điều kiện sinh thái cây ngô
1. Vùng sinh thái thích nghi
2. Nhu cầu cây ngô về các đièu kiện khí hậu chính

Chương 6. Dinh dưỡng cây ngô
1. Nhu cầu dinh dưỡng của cây ngô
2. Vai trò của Đạm (N) đối với cây ngô
3. Vai trò của Lân (P2O5) đối với cây ngô
4. Vai trò của Kali (K2O) đối với cây ngô
5. Vai trò của một số nguyên tố vi lượng đối với cây ngô
6. Những nguồn phân bón cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây ngô

Chương 7. Giống ngô
1. Giống ngô thụ phấn tự do (TPTD)
2. Giống ngô lai
3. Kỹ thuật sản xuất hạt giống ngô
4. Tiêu chuẩn Ngành về hạt giống ngô

Chương 8. Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây ngô
1. Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc ngô lấy hạt
2. Kỹ thuật gieo trồng ngô rau (ngô bao tử – bắp nhí)

Gửi phản hồi