Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Khoa Học Cây Trồng

 

Gợi ý tìm kiếm: Nhấn tổ hợp phím “Ctrl + F, sau đó gõ từ khóa cần tìm

SINH HỌC THỰC VẬT

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Danh mục Danh mục một số loài thực vật ở Việt Nam
Di truyền Di truyền phân tử – Những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng (quyển 1)
Di truyền Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống thực vật – Hoàng Trọng Phán (chủ biên)
Giống cây trồng Giáo trình Chọn giống cây trồng – PGS.TS. Vũ Đình Hòa (chủ biên)
Phân loại Phân loại thực vật – 2014
Sinh lý thực vật Giáo trình môn học Xử lý ra hoa – 2005
Sinh lý thực vật Giáo trình sinh lý thực vật
Sinh lý thực vật Giáo trình sinh lý thực vật – GS.TS. Hoàng Minh Tấn
Sinh lý thực vật Giáo trình sinh lý thực vật – TS. Nguyễn Kim Thanh
Sinh lý thực vật Quá trình quang hợp và hô hấp ở thực vật
Sinh trưởng Các yếu tổ ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng
Sinh trưởng Hoocmon ức chế sinh trưởng
Thực vật học Bài giảng Thực vật học – Nguyễn Việt Thắng

 


TRỒNG TRỌT

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Cây ăn quả Bài giảng Cây ăn quả
Cây ăn quả Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng cam, quýt
Cây ăn quả Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối
Cây ăn quả Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu
Cây ăn quả Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa
Cây ăn quả Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ
Cây ăn quả Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc nho
Cây ăn quả Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài
Cây ăn quả Cẩm nang Quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc một số cây ăn trái và hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ, tổ, nhóm nông dân
Cây ăn quả Chiết ghép, giâm cành, tách chồi cây ăn quả – NXB Nông Nghiệp
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Xây dựng kế hoạch trồng cây bơ – Nghề Trồng cây bơ
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Sản xuất cây bơ giống – Nghề Trồng cây bơ
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trồng và trồng mới – Nghề Trồng cây bơ
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chăm sóc cây Bơ – Nghề Trồng cây bơ
Cây ăn quả Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng Dưa Hấu, Dưa Bở
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước khi trồng – Nghề Trồng dứa
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Sản xuất cây dứa giống – Nghề trồng dứa
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Trồng cây dứa – Nghề trồng dứa
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chăm sóc dứa – Nghề trồng dứa
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị cây giống để trồng – Nghề Trồng cây có múi
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất trồng cây có múi – Nghề Trồng cây có múi
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Kỹ thuật trồng và chăm sóc – Nghề Trồng cây có múi
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị sản xuất Chuối – Nghề Trồng chuối
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Nhân giống chuối – Nghề Trồng chuối
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc chuối – Nghề Trồng chuối
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước khi trồng – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị cây giống – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Trồng cây sầu riêng, măng cụt – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chăm sóc sầu riêng – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chăm sóc măng cụt – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất trồng thanh long – Nghề Trồng thanh long
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị giống và trồng trụ thanh long – Nghề Trồng thanh long
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc thanh long – Nghề Trồng thanh long
Cây ăn quả Giáo trình Kỹ thuật trồng cây ăn quả – KS. Phạm Văn Duệ
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước khi trồng – Nghề Trồng xoài, ổi, chôm chôm
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc xoài – Nghề Trồng xoài, ổi, chôm chôm
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc ổi – Nghề Trồng xoài, ổi, chôm chôm
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc chôm chôm – Nghề Trồng xoài, ổi, chôm chôm
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Thu hoạch và tiêu thụ Nho
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Nhân giống bằng hạt – Nghề Nhân giống cây ăn quả
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Nhân giống bằng ghép – Nghề Nhân giống cây ăn quả
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Nhân giống bằng tách chồi, giâm cành và chiết cành – Nghề Nhân giống cây ăn quả
Cây ăn quả Hỏi đáp về kỹ thuật trồng cây thanh long theo phương pháp mới
Cây ăn quả Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn – GS.TS. Ngô Thế Dân
Cây ăn quả Kỹ thuật mới về trồng cây ăn trái – NXB Đà Nẵng
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng cây ăn quả – Ca cao, đu đủ (KS. Dương Tấn Lợi)
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng cây ăn quả – Khóm (Dứa)
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng dưa hấu – PTS. Phạm Hồng Cúc
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản miền núi (NXB Lao Động – Xã Hội)
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao (NXB Nông Nghiệp)
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vải
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng xoài – NXB Nông nghiệp
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng Xoài, Na, Đu Đủ, Hồng Xiêm
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO (Quyển 1: Cây có múi) – NXB Lao động Xã hội
Cây ăn quả Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO (Quyển 5: Cây xoài) – NXB Lao động Xã hội
Cây ăn quả Nhân giống vô tính cây ăn quả – Hoàng Ngọc Thuận
Cây ăn quả Phương pháp nhân giống cây ăn quả – NXB Văn Hóa Dân Tộc
Cây ăn quả Sổ tay kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả
Cây ăn quả Trồng cây ăn quả ở Việt Nam (Vũ Công Hậu)
Cây ăn quả Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả
Cây bông vải Giáo trình Bảo vệ thực vật trên cây bông vải – Nghề trồng cây bông vải
Cây ca cao Bài giảng Tổng quan về cây ca cao
Cây cao su Giáo trình Chuẩn bị đất trồng cây cao su
Cây cao su Giáo trình Trồng, chăm sóc cây cao su
Cây cao su Kỹ thuật dán máng chắn nước mưa cho cây cao su
Cây cao su Kỹ thuật trồng cây cao su với diện tích nhỏ – Việt Chương, Nguyễn Văn Minh
Cây cao su Quy trình kỹ thuật cây cao su
Cây Cà phê Giáo trình Chăm sóc cây cà phê
Cây Cà phê Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk
Cây che phủ Một số loài cây che phủ đất đa dụng
Cây chè Kỹ thuật vườn ươm chè cành, chè hạt
Cây chè Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt chi chè búp tươi
Cây thuốc Kỹ thuật trồng cây thuốc – NXB Lao động
Cây thuốc Kỹ thuật trồng một số cây Dược liệu – NXB Lao Động
Cây thuốc Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc – TS. Nguyễn Bá Hoạt, TS.DS. Nguyễn Duy Thuần
Dâu tằm Giáo trình Chăm sóc dâu và thu hoạch dâu – Nghề Trồng dâu nuôi tằm
Dâu tằm Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm – NXB Nông nghiệp
Dừa Kỹ thuật trồng dừa – KS. Dương Tấn Lợi
Điều Giáo trình mô đun Trồng mới Điều – Nghề trồng Điều
Điều Sổ tay Kỹ thuật trồng điều ở Đắk Lắk – Lê Ngọc Báu
Hoa Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn – Nghề Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn
Hoa Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc hoa huệ, lay ơn – Nghê Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn
Hoa Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc hoa đồng tiền – Nghề Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn
Hoa Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc hoa hồng môn – Nghề Trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn
Hoa Kỹ thuật trồng đồng tiền, cúc, lay ơn
Hoa Kỹ thuật trồng hoa (Biên soạn Quỳnh Liên)
Hoa Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa
Hoa cây cảnh Bonsai Toàn Thư – Harry Tomlinson (Hướng dẫn cụ thể cách tạo dáng và chăm sóc Bonsai)
Hoa cây cảnh
Giáo trình mô đun: Chuẩn bị cây nguyên liệu – Nghề Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh
Hoa cây cảnh Giáo trình mô đun: Tạo hình cơ bản cho cây cảnh – Nghề Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh
Hoa cây cảnh Giáo trình mô đun: Hoàn thiện dáng thế cho cây cảnh – Nghề Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh
Hoa cây cảnh Giáo trình mô đun: Chăm sóc cây cảnh – Nghề Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh
Hoa cây cảnh Giáo trình Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh
Hoa cây cảnh Giáo trình Nghệ thuật chậu cảnh (Bonsai – Non bộ)
Hoa cây cảnh Giáo trình Trồng và chăm sóc cây đào cảnh
Hoa cây cảnh Giáo trình Trồng và chăm sóc cây quất cảnh
Hoa cây cảnh Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh (Tập 1)
Hoa cây cảnh Hỏi đáp và kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh (Tập 2)
Hoa cây cảnh Hỏi đáp và kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh (Tập 3)
Hoa cây cảnh Kỹ thuật trồng Bonsai
Hoa cây cảnh Kỹ thuật trồng và uốn tỉa Bonsai – Việt Chương, KS. Nguyễn Việt Thái
Hoa cây cảnh Kỹ thuật trồng cây cảnh thủy bồn
Hoa cây cảnh Kỹ thuật trồng hoa, mai, quất, đào – Ngọc Hà
Hoa cây cảnh Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh – Phương pháp trồng hoa (Việt Chương, Lâm Thị Mỹ Phương)
Hoa cây cảnh Kỹ thuật trồng và kinh doanh kiểng xương rồng, xương rồng bát tiên, sứ thái – Việt Chương, Nguyễn Việt Thi
Hoa cây cảnh Trồng hoa ngày Tết – NXB Lao Động
Hoa cây cảnh Đề tài Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng hoa và cây cảnh
Hoa Hồng Các kỹ thuật trồng hoa hồng
Hoa hồng Hoa hồng – Kỹ thuật trồng, chăm sóc và trang trí – TS. Dương Công Kiên
Hoa Hồng Kỹ thuật trồng chiết ghép giâm cành Hoa hồng
Hoa Hồng Kỹ thuật trồng và chăm sóc Hoa Hồng Leo
Hoa Lan Giáo trình Chuẩn bị giống hoa lan
Hoa Lan Giáo trình mô đun: Chuẩn bị nguyên vật liệu – Nghề Trồng hoa lan
Hoa Lan Giáo trình mô đun: Chuẩn bị giống hoa lan – Nghề Trồng hoa lan
Hoa Lan Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc hoa lan – Nghề Trồng hoa lan
Hoa Lan Giáo trình hoa lan
Hoa Lan Giáo trình Trồng và chăm sóc hoa lan
Hoa Lan Kỹ thuật trồng hoa Lan (biên soạn Ngọc Lan)
Hoa Lan Kỹ thuật trồng lan căn bản
Hoa Lan Nghệ thuật trồng lan trong nhà kính – Mark Isaac, Wiliams
Hoa Lan Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp
Hoa Lan Phương pháp cấy mô – Kỹ thuật nuôi trồng lan
Hoa Lan Phương pháp trồng và chăm sóc hoa lan
Hoa LiLy Luận văn: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại Ba Bể – Bắc Kạn
Hoa Mai Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng mai vàng, mai chiếu thủy
Hoa Mai Giáo trình Tạo hình cơ bản cho mai vàng, mai chiếu thủy
Hoa Mai Giáo trình Trồng và chăm sóc mai chiếu thủy
Hoa Mai Giáo trình Trồng và chăm sóc mai vàng
Hoa Mai Kỹ thuật trồng mai – Việt Chương
Hoa Mai Kỹ thuật trồng mai vàng – Thái Văn Thiện
Hoa Mai Kỹ thuật trồng, chăm sóc mai – Hà Thiện Thuyên
Hồ tiêu Giáo trình Bảo vệ thực vật trên cây tiêu – Nghề trồng hồ tiêu
Hồ tiêu Giáo trình Chăm sóc cây tiêu
Hồ tiêu Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng hồ tiêu
Hồ tiêu Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến hồ tiêu
Hồ tiêu Tài liệu đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây tiêu – Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị
Lương thực Bài giảng cây lương thực
Lương thực Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang
Lương thực Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây
Lương thực Cây ngô – GS.TS. Ngô Hữu Tình
Lương thực Đặc điểm thực vật học của cây lúa
Lương thực Đồ án tốt nghiệp: Công nghệ trồng và thu hoạch bắp
Lương thực Giáo trình cây lúa – Nguyễn Ngọc Đệ
Lương thực Giáo trình Chuẩn bị trồng khoai tây
Lương thực Giáo trình Chuẩn bị trồng lúa cạn
Lương thực Giáo trình Chuẩn bị trồng ngô
Lương thực Giáo trình mô đun: Nhân giống khoai lang, sắn – Nghề Trồng khoai lang, sắn
Lương thực Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất và trồng khoai lang – Nghề Trồng khoai lang, sắn
Lương thực Giáo trình mô đun: Chuẩn bị đất và trồng sắn – Nghề Trồng khoai lang, sắn
Lương thực Giáo trình mô đun: Chăm sóc khoai lang – Nghề Trồng khoai lang, sắn
Lương thực Giáo trình mô đun: Chăm sóc sắn – Nghề Trồng khoai lang, sắn
Lương thực Giáo trình Kỹ thuật trồng lúa
Lương thực Giáo trình mô đun: Chuẩn bị các điều kiện trồng lúa – Nghề trồng lúa năng suất cao
Lương thực Giáo trình mô đun: Gieo trồng lúa – Nghề trồng lúa năng suất cao
Lương thực Giáo trình mô đun: chăm sóc Lúa – Nghề trồng lúa năng suất cao
Lương thực Giống lúa, sản xuất hạt giống lúa tốt – TS. Nguyễn Thị Lang
Lương thực Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt – PGS.TS. Bùi Chí Bửu, TS. Nguyễn Thị Lang
Lương thực Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc lúa – Lê Huy Hảo
Lương thực Kỹ thuật trồng lúa cao sản xuất khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long
Lương thực Kỹ thuật trồng ngô – KS. Nguyễn Đức Cường
Lương thực Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao – NXB Lao động xã hội
Lương thực Luận án Tiến sĩ Khoa học cây trồng: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn và một số biện pháp kỹ thuật canh tác lúa cạn địa phương tại vùng Tây Bắc Việt Nam
Lương thực Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử
Lương thực Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa Bắc Thơm 7 chịu mặn
Lương thực Tổng quan về cây lúa và quản lý sâu bệnh
Lương thực Ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa
Mía Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía
Mía Giáo trình mô đun: Lập kế hoạch trồng mía – Nghề trồng mía đường
Mía Giáo trình mô đun: Trồng mía – Nghề trồng mía đường
Mía Giáo trình mô đun: Chăm sóc mía – Nghề trồng mía đường
Mía Nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng kali cho mía đồi vùng Lam Sơn Thanh Hóa – Luận án tiến sĩ nông nghiệp
Nấm Bài giảng Quy trình trồng nấm rơm
Nấm Giáo trình mô đun: Nhân giống nấm – Nghề Trồng và nhân giống nấm
Nấm Giáo trình mô đun: Trồng nấm rơm – Nghề trồng và nhân giống nấm
Nấm Giáo trình mô đun: Trồng nấm sò – Nghề trồng và nhân giống nấm
Nấm Giáo trình mô đun: Trồng nấm mộc nhĩ – Nghề trồng và nhân giống nấm
Nấm Giáo trình mô đun: Trồng nấm linh chi – Nghề trồng và nhân giống nấm
Nấm Hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm mùa hè
Nấm Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm Sò vua (pleurotus eryngii) và nấm Vân chi (trametes versicolor) ở Việt Nam
Nấm Tài liệu đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi – Trường TH NN&PTNT Quảng Trị
Nấm Sản xuất nấm
Nấm Sổ tay kỹ thuật trồng nấm – CLB Sản xuất nấm Vườn Quốc gia Xuân Thủy
Nấm Trồng nấm rơm trên mùn cưa
Ngũ cốc Bài giảng đậu nành
Ngũ cốc Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước gieo trồng – Nghề Trồng đậu tương, lạc
Ngũ cốc Giáo trình mô đun: Gieo trồng – Nghề trồng đậu tương, lạc
Ngũ cốc Giáo trình mô đun: Chăm sóc – Nghề trồng đậu tương, lạc
Ngũ cốc Quy trình kinh tế kỹ thuật trồng cây đậu tương
Rau củ Bài luận: Dự án đầu tư Xây dựng trang trại trồng cà chua với công nghệ thủy sinh không cần đất
Rau củ Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua
Rau củ Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ
Rau củ Bạn của nhà nông – Kỹ thuật Trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí
Rau củ Bạn của nhà nông – Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau
Rau củ Cẩm nang trồng rau an toàn
Rau củ Giáo trình Chuẩn bị giống cây làm gia vị để trồng
Rau củ Giáo trình mô đun: Hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP – Nghề Trồng rau an toàn
Rau củ Giáo trình mô đun: Chuẩn bị điều kiện cần thiết để trồng rau an toàn – Nghề Trồng rau an toàn
Rau củ Giáo trình mô đun: Trồng rau nhóm ăn lá – Nghề Trồng rau an toàn
Rau củ Giáo trình mô đun: Trồng rau nhóm ăn quả – Nghề Trồng rau an toàn
Rau củ Giáo trình mô đun: Trồng rau nhóm ăn củ – Nghề Trồng rau an toàn
Rau củ Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước gieo trồng – Nghề Trồng rau hữu cơ
Rau củ Giáo trình mô đun: Sản xuất cây giống – Nghề Trồng rau hữu cơ
Rau củ Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc rau hữu cơ – Nghề Trồng rau hữu cơ
Rau củ Giáo trình kỹ thuật trồng rau – PGS.TS Tạ Thu Cúc
Rau củ Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước gieo trồng – Nghề Trồng rau công nghệ cao
Rau củ Giáo trình mô đun: Sản xuất cây giống – Nghề Trồng rau công nghệ cao
Rau củ Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc rau trong môi trường đất – Nghề Trồng rau công nghệ cao
Rau củ Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc rau không dùng đất – Nghề Trồng rau công nghệ cao
Rau củ Giáo trình mô đun: Lập kế hoạch và chuẩn bị trước trồng – Nghề Trồng măng tây, cà rốt, cải củ
Rau củ Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc măng tây – Nghề Trồng măng tây, cà rốt, cải củ
Rau củ Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc cà rốt, cải củ – Nghề Trồng măng tây, cà rốt, cải củ
Rau củ Giáo trình Trồng cây sả
Rau củ Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch – PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên
Rau củ Kỹ thuật trồng Cà và Cà Chua – GS.TS. Đường Hồng Dật
Rau củ Kỹ thuật trồng dưa leo, khổ qua – KS. Nguyễn Văn Tuyển
Rau củ Kỹ thuật trồng một số cây đậu rau – PGS.TS. Tạ Thu Cúc
Rau củ Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp – PTS. Mai Thị Phương Anh
Rau củ Kỹ thuật trồng rau sạch an toàn và chế biến rau xuất khẩu
Rau củ Kỹ thuật trồng rau sạch: Trồng rau ăn lá – PGS.TS Tạ Thu Cúc
Rau củ Kỹ thuật trồng rau sạch: Trồng rau ăn quả
Rau củ Kỹ thuật trồng rau sạch: Trồng rau ăn thân củ, rễ củ – PGS.TS. Tạ Thu Cúc
Rau củ Kỹ thuật trồng rau sạch (Tập 1) – Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng
Rau củ Kỹ thuật trồng rau sạch (Tập 2) – Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng
Rau củ Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất cải xanh an toàn theo hướng VietGAP ở tỉnh Quảng Bình
Rau củ Quy trình kỹ thuật trồng rau dền
Rau củ Rau ăn quả (Trồng rau an toàn, năng suất, chất lượng cao)
Rau củ Sản xuất rau an toàn
Rau củ Sản xuất rau hữu cơ
Rau củ Sổ tay người trồng rau
Rau củ Tài liệu đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt – Trường TH NN&PTNT Quảng Trị
Rau củ Trồng rau vụ Đông Xuân trong vườn nhà – NXB Lao Động
Rau củ Ứng dụng công nghệ trong sản xuất rau – Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng
Rau củ quả Kỹ thuật trồng một số cây rau quả giàu vitamin – NXB Nông nghiệp
Rừng Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ – Nghề Trồng và khai thác rừng trồng
Rừng Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ và tre nứa
Rừng Kỹ thuật trồng cây làm nguyên liệu giấy – NXB Lao động xã hội
Rừng Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp, cây đặc sản rừng – NXB Nông nghiệp
Rừng Kỹ thuật trồng và khai thác đặc sản rừng – NXB Lao động
Rừng Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên
Sứ Thái Các kiểu ghép mới lên cây sứ Thái Lan
Sứ Thái Kỹ thuật trồng và ghép sứ Thái Lan đời mới (Quyển 2)
Sứ Thái Kỹ thuật trồng và ghép sứ Thái nhiều màu – Huỳnh Văn Thới
Sứ Thái Kỹ thuật trồng và kinh doanh Sứ Thái – Hoàng Đức Khương
Xương rồng Cẩm nang trồng và lai tạo xương rồng
Xương rồng Cẩm nang trồng xương rồng
Xương rồng Kỹ thuật trồng và phương pháp lai tạo xương rồng Bát Tiên
Xương rồng Phương pháp trồng và chăm sóc xương rồng

 


THỦY NÔNG – TƯỚI TIÊU

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Canh tác Kỹ thuật canh tác trên vùng đất úng trũng
Thiết kế Bài thuyết trình Thiết kế hệ thống tưới – tiêu nước cho cánh đồng trồng lúa xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quy mô 575 ha
Thiết kế Thiết kế hệ thống tưới tiêu – ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thượng Bằng
Thủy nông Bài giảng Thủy nông
Thủy nông Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông, Tập 1 (Quản lý tưới) – Nguyễn Văn Hiệu
Thủy nông Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông, Tập 2 (Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông) – Nguyễn Văn Hiệu
Tưới tiêu Cẩm nang tưới nước cho cây trồng vùng khô hạn – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý
Tưới tiêu Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, TS. Nguyễn Văn Dung
Tưới tiêu Giáo trình Hệ thống tưới tiêu – ĐH Cần Thơ
Tưới tiêu Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu – NXB Nông Nghiệp
Tưới tiêu Sổ tay tưới nước cho người trồng trọt – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý

 

 


KHOA HỌC ĐẤT VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Dinh dưỡng Bài giảng – Dinh dưỡng khoáng thực vật
Dinh dưỡng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón
Dinh dưỡng Vai trò và ý nghĩa của các nguyên tố đa – trung – vi lượng
Dung dịch thủy canh Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh
Đất Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng
Đất Chất hữu cơ trong đất
Đất Độ chua của đất và nhu cầu vôi
Đất Hóa tính của đất – pH – CEC
Đất Keo đất và khả năng hấp phụ của đất
Đất Nước trong đất
Đất Tính chất hóa học của khoáng sét
Đất Tính chất vật lý của đất
Phân bón Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng
Phân bón Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng
Phân bón Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng
Phân bón Cẩm nang phân bón – GS.TS. Đường Hồng Dật
Phân bón Công nghệ sản xuất phân bón lá
Phân bón Danh mục các loại phân bón lá được phép sử dụng ở Việt Nam
Phân bón Độ phì và phân bón
Phân bón Giáo trình Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ – La Văn Bình, Trần Thị Hiền
Phân bón Kỹ thuật sản xuất, chế biến và sử dụng phân bón – NXB Lao động
Phân bón Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón
Phân bón Phân bón và cách sử dụng – KS. Nguyễn Thị Quý Mùi
Phân bón Phân bón Vi sinh
Phân bón Phân hữu cơ, phân vi sinh và phân ủ – PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền
Phân bón Phân phức hợp hữu cơ vi sinh – Lê Văn Tri
Phân bón Phương pháp làm phân hữu cơ tại làng chài trên Vịnh Hạ Long
Phân bón Quản lý độ phì nhiêu của đất đai và phân bón
Phân bón Quy trình làm phân ủ
Phân bón Quy trình sản xuất Compost hiếu khí
Phân bón Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam: Tập 3 – Tiêu chuẩn phân bón

 


BẢO VỆ THỰC VẬT

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Bệnh cây Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam
Bệnh cây Giáo trình bệnh cây đại cương – Gs.Ts.Vũ Triệu Mân
Bệnh cây Phương pháp quản lý mẫu bệnh thực vật
BVTV Bác sỹ cây trồng Quyển 5 – Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây – NXB Nông Nghiệp
BVTV Báo cáo: Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa
BVTV Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phát triển sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma có hoạt lực cao trừ bệnh hại cây trồng (2003)
BVTV Giáo trình Luật bảo vệ thực vật – PGS.TS. Trần Văn Hai
BVTV Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại – Nghề Trồng măng tây, cà rốt, cải củ
BVTV Giáo trình nghề bảo vệ thực vật – Bộ GD&ĐT
BVTV Kỹ thuật bảo vệ thực vật
BVTV Luận văn Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các chất chiết thô từ cây lô hội (Aloe vera) và cây hoa phấn (Mirabilis jalapa L.) nuôi cấy in vitro
BVTV Replacing Chemicals with Biology – Phasing out highly hazardous pesticides with agroecology
BVTV Sổ tay phòng trừ một số bệnh hại quan trọng trên cây ăn quả đặc sản Tỉnh Bến Tre
Cây ăn quả Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại cho sầu riêng, măng cụt – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt
Cây cảnh Phòng trị sâu bệnh hại cây cảnh – GS.TS. Trần Văn Mão, TS. Nguyễn Thế Nhã
Cây chè Giáo trình mô đun: Phòng trừ sâu bệnh hại chè – Nghề trồng chè
Cây chuối Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại cho cây chuối – Nghề Trồng chuối
Cây có múi Giáo trình mô đun: Quản lý dịch hại – Nghề Trồng cây có múi
Cây dưa Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại – Nghề Trồng dưa hấu, dưa bở
Cây dứa Giáo trình mô đun: Phòng trừ sâu bệnh hại dứa – Nghề trồng dứa
Cây đậu Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại – Nghề Trồng đậu lạc
Cây lúa Phòng trừ sâu bệnh hại lúa – KS. Nguyễn Hữu Doanh
Cây lúa cạn Giáo trình mô đun: Phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh hại cây lúa cạn – Nghề Trồng lúa cạn
Cây mía Giáo trình mô đun: Phòng trừ dịch hại mía – Nghề Kỹ thuật trồng mía đường
Cây ngô Giáo trình mô đun: Quản lý dịch hại trên cây ngô – Nghề trồng ngô
Cây thanh long Giáo trình mô đun: Quản lý dịch hại thanh long – Nghề trồng thanh long
Cỏ dại Kỹ thuật phòng trừ cỏ dại – NXB Lao động
Hoa lan Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc hoa lan (BVTV) – Nghề Trồng hoa lan
Côn trùng Giáo trình Côn trùng Nông nghiệp. Phần B: Côn trùng gây hại cây trồng chính ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Côn trùng Giáo trình: Côn Trùng Nông Nghiệp – PGS.TS Nguyễn Đức Khiêm
Côn trùng Thuyết trình Côn trùng chuyên khoa: Thiên địch trên cây lúa
Dịch hại Dịch hại nông sản sau thu hoạch
Dịch hại Giáo trình mô đun: Dịch hại cây trồng – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Dịch hại Giáo trình mô đun: Sử dụng các biện pháp canh tác – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Dịch hại Giáo trình mô đun: Sử dụng biện pháp cơ lý – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Dịch hại Giáo trình mô đun: Sử dụng biện pháp sinh học – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Dịch hại Giáo trình mô đun: Sử dụng biện pháp hóa học – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Dịch hại Giáo trình mô đun: Ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Dịch hại Giáo trình mô đun: Xây dựng chương trình huấn luyện – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Dịch hại Phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM- GS.TS. Đường Hồng Dật
Dịch hại Phương pháp phòng trừ dịch hại nông sản
Rau Giáo trình mô đun: Quản lý dịch hại – Nghề Trồng rau hữu cơ
Sinh học Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật – Phạm Thị Thùy
Sinh học Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật (Nguyễn Văn Đỉnh)
Thiên địch Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam – PGS.TS. Phạm Văn Lầm
Thuốc BVTV Đề tài điều chế thuốc trừ sâu gốc thảo mộc
Thuốc BVTV Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật
Thuốc BVTV Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng
Thuốc BVTV Sản xuất, chế biến và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc và sinh học
Thuốc BVTV Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

 


CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN ĐẾN NÔNG HỌC

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Cây giống Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây nông nghiệp
Cây giống Luận văn Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa
Cây giống Luận văn Nuôi cấy mô cây Dầu mè (Jatropha curcas L.)
Hoa cây cảnh Báo cáo tốt nghiệp – Phương pháp nuôi cấy mô cây hoa hồng
Hoa cây cảnh Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 1 – Cây hoa cúc
Hoa cây cảnh Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 2 – Cây hoa hồng
Hoa cây cảnh Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 3 – Cây hoa Lily
Hoa cây cảnh Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 5 – Hoa cẩm chướng
Hoa cây cảnh Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 6 – Hoa đồng tiền
Quản lý Bài giảng Quản lý chất lượng nông sản – TS. Đỗ Thị Bích Thủy
Rau hoa quả Kết quả nghiên cứu Khoa học Công nghệ Rau Hoa Quả 2011
Vườn ươm Giáo trình Chuẩn bị vườn ươm – Nghề sản xuất cây giống cao su, cà phê, hồ tiêu
Vườn ươm Giáo trình mô đun Xây dựng vườn ươm

 


KHUYẾN NÔNG – KINH TẾ NÔNG HỌC

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Cà phê Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất sau thu hoạch cà phê ở tỉnh Đồng Nai
Cây trồng 450 giống cây trồng mới năng suất cao, Tập 1 (169 giống lúa) – GS.TS. Đường Hồng Dật
Cây trồng 450 giống cây trồng mới năng suất cao, Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) – GS.TS. Đường Hồng Dật
Cây trồng Luận án tiến sĩ nông nghiệp: Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Hoa Cúc Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố Thái Nguyên
Hoa Lan Hoa lan Nuôi trồng và Kinh doanh – PTS. Phan Thúc Huân
Kế hoạch Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
Kinh tế Giáo trình Kinh tế nông nghiệp
   

 

.

8 Comments

Gửi phản hồi