Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 1 – Cây hoa cúc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Th.S. ĐẶNG VĂN ĐÔNG – PGS.TS. ĐINH THẾ LỘC
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI. HÀ NỘI – 2003Nội dung:

Tình hình sản xuất, thương mại cây hoa cúc trên thế giới và ở Việt Nam
I. Tình hình sản xuất, thương mại cây hoa cúc trên thế giới
II. Tình hình sản xuất, thương mại cây hoa cúc ở Việt Nam
Đặc điểm thực vật học của cây hoa cúc
Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa cúc
Các giống hoa cúc và kỹ thuật nhân giống hoa cúc
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa cúc
I. Thời vụ trồng cây hoa cúc
II. Chọn đất trồng hoa cúc và làm đất
III. Kỹ thuật trồng hoa cúc
IV. Chăm sóc hoa cúc
V. Điều tiết sinh trưởng và phát triển cây hoa cúc
Thu hoạch bảo quản hoa cúc
I. Xử lý hoa cúc trước thu hoạch
II. Kỹ thuật cắt hoa cúc
III. Xử lý sau thu hoạch
Sâu bệnh hại cây hoa cúc
I. Sâu hại cây hoa cúc
II. Bệnh hại cây hoa cúc
Hiệu quả kinh tế mang lại từ nghề trồng hoa cúc
I. Hiệu quả kinh tế trồng hoa cúc
II. Giới thiệu một số mô hình trồng Cúc cho thu nhập cao
Tài liệu tham khảo cây hoa cúc

Gửi phản hồi