Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 2 – Cây hoa hồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. ĐINH THẾ LỘC – Th.S. ĐẶNG VĂN ĐÔNG
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI. HÀ NỘI – 2003Nội dung:

Phần thứ nhất – Tình hình sản xuất hoa hồng trên thế giới
Phần thứ hai – Giống và chọn giống hoa hồng

I. Các giống hoa hồng
II. Căn cứ chọn giống
III. Một số giống hoa hồng đang được ưa chuộng trên thế giới
A. Giống hoa to
B. Các giống hoa nhỏ
IV. Một số giống hoa hồng đang phổ biến ở Việt Nam
V. Sản xuất cây giống

Phần thứ ba – Kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa hồng
I. Trồng hoa hồng trên ruộng
II. Trồng hoa hồng trong nhà có mái che

Phần thứ tư – Kỹ thuật sửa cành, tạo hình cho hoa hồng
I. Kỹ thuật sửa cành, tạo hình cho hoa hồng
II. Ứng dụng phương pháp cắt tỉa
III. Cắt tỉa theo mùa

Phần thứ năm – Sâu bệnh hại hoa hồng
I. Bệnh hại hoa hồng
II. Sâu hại hoa hồng
III. Các bệnh do virut và thể nguyên sinh
IV. Các loại sâu bệnh hại khác

Phần thứ sáu – Kỹ thuật thu hái và bảo quản hoa hồng
I. Tiêu chuẩn
II. Thời gian thu hái
III. Vị trí thu hái
IV. Bảo quản hoa hồng

Phần thứ bảy – Hiệu quả kinh tế mang lại từ nghề trồng hoa hồng
I. Hiệu quả kinh tế trồng hoa hồng
II. Một số địa phương trồng hoa hồng cho thu nhập cao

Gửi phản hồi