Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 3 – Cây hoa Lily

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: ThS. ĐẶNG VĂN ĐÔNG – PGS.TS ĐINH THẾ LỘC
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI – 2004Nội dung:

Chương I. Cây Lily và lịch sử phát triển
I. Khái niệm chung
II. Lịch sử trồng trọt
III. Tình hình sản xuất hoa Lily cắt cành trên thế giới và ở Việt Nam
Triển vọng của nghề trồng hoa Lily
IV. Một số yêu cầu cần lưu ý trong sản xuất và kinh doanh hoa Lily

Chương II. Đặc tính sinh vật học và điều kiện sinh thái
I. Đặc tính thực vật học của hoa Lily
II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục hoa Lily
1. Đặc điểm của thân vảy (củ giống)
2. Đặc điểm sinh trưởng thân của hoa Lily
3. Đặc điểm phát dục hoa Lily
4. Sự ngủ nghỉ của củ và biện pháp phá ngủ
III. Điều kiện sinh thái

Chương III. Giống và kỹ thuật nhân giống hoa Lily
I. Phân loại giống hoa Lily
II. Một số giống hoa Lily đang trồng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam
III. Kỹ thuật nhân giống Lily
1. Giâm vảy (cắm vảy)
2. Nhân giống bằng cách tách củ
3. Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào (Invitro)
4. Các phương pháp nhân giống khác

Chương IV. Lựa chọn và cách xây dựng nhà trồng Lily
I. Nhà kính
II. Nhà lưới
III. Nhà che đơn giản
IV. Kho lạnh
V. Các thiết bị khác

Chương V. Kỹ thuật trồng Lily thương phẩm
I. Xử lý bảo quản củ giống
1. Phân loại đóng gói củ giống
2. Bảo quản xử lý củ ở nhiệt độ thấp
3. Bảo quản đông lạnh của giống
4. Vận chuyển
II. Kỹ thuật trồng Lily
A. Kỹ thuật trồng trên đất, trong nhà lưới
B. Trồng Lily trong chậu
C. Kỹ thuật trồng Lily trong nhà che đơn giản

Chương VI. Phòng trừ sâu bệnh
A. Bệnh hại Lily
I. Bệnh do nấm
1. Bệnh khô lá (Botrytis ulipica)
2. Bệnh mốc tro (Botrytis cinerea pers)
3. Bệnh đốm nâu (Pleospora Sp)
4. Bệnh thối rễ, cũ (Fusarium, Rhizoctonia)
5. Bệnh thán thư (Colletotriclum lilium)
II. Bệnh tuyến trùng
1. Bệnh thối củ do tuyến trùng (Cylindrocorpus radicola)
III. Bệnh do vi khuẩn
IV. Bệnh do virus
1. Virus gây héo khô đậu (BMV)
2. Virus hoa lá dưa (CMV)
3. Virus đốm vàng cà chua (RSV)
4. Virus hoa Lily (LMMV)
5. Virus không triệu chứng Lily (LSV)
6. Virus đốm trên Lily (LiMV)
7. Virus chữ thập Lily (LVX)
8. Virus chụm lá Lily (LRV)
* Nguyên tắc phòng trừ bệnh virus
B. Sâu hại Lily
1. Rệp bông
2. Bọ nhảy
3. Nhện
4. Dế châu Phi
5. Bọ hung

Chương VII. Thu hái bảo quản hoa Lily
I. Thu hái, phân cấp và đóng gói
II. Bảo quản
III. Bao gói vận chuyển

Chương VIII. Hiệu quả kinh tế mang lại từ trồng Lily

Gửi phản hồi