Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 6 – Hoa đồng tiền

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: ThS. Đặng Văn Đông, PGS.TS. Đinh Thế Lộc
Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, Hà Nội – 2004Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Tình hình phát triển, sản xuất hoa Đồng Tiền trên thế giới và ở Việt Nam
Đặc điểm thực vật học và giá trị sử dụng của cây Đồng Tiền
1. Đặc điểm thực vật học
2. Giá trị sử dụng của cây hoa Đồng Tiền
Yêu cầu sinh tháo của cây hoa Đồng Tiền
Chọn tạo và nhân giống hoa Đồng Tiền
1. Chọn tạo giống
2. Kỹ thuật nhân giống
3. Một số giống Đồng Tiền đang được trồng phổ biến ngoài sản xuất
Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa đồng tiền
1. Kỹ thuật trồng Đồng Tiền trên nền đất
2. Kỹ thuật trồng Đồng Tiền trên nền không có đất
3. Kỹ thuật trồng Đồng Tiền trong chậu
Phòng trừ sâu bệnh cho cây Đồng Tiền
Thu hái và bảo quản hoa đồng tiền
1. Thời gian thu hái hoa đồng tiền
2. Xử lý sau khi cắt cành
3. Bao gói
4. Bảo quản
Hiệu quả kinh tế mang lại từ nghề trồng hoa Đồng Tiền
1. Hiệu quả kinh tế mang lại từ nghề trồng hoa Đồng Tiền
2. Giới thiệu một số mô hình trồng Đồng Tiền cho thu nhập cao

Gửi phản hồi