Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Công nghệ sản xuất phân bón lá

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. Tổng quan về phân bón lá
– Định nghĩa phân bón lá
– Đặc điểm và ưu điểm
– Sử dụng phân bón lá, lưu ý khi sử dụng

2. Thành phần phân bón lá
– Nguyên liệu chính
– Nguyên liệu thay thế

3. Quy trình công nghệ

4. Các dấu hiệu nhận biết cây trồng thiếu dinh dưỡng

Gửi phản hồi