Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật – Phạm Thị Thùy

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


BIOTECHNOLOGY IN PLANT PROTECTION
Biên soạn: PHẠM THỊ THÙY
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – 2004Nội dung:

Chương 1. Khái niệm về công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
1.1. Vị trí của phương pháp sinh học trong hệ thống tổng hợp bảo vệ thực vật
1.2. Các hướng chính của phương pháp sinh học cơ sở của công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
1.3. Khái niệm về công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật

Chương 2. Các thành tựu về công nghệ chuyển gen trong bảo vệ thực vật trên thế giới
2.1. Sự thiệt hại do sâu hại gây ra và hậu quả của việc sử dụng ồ ạt các loại thuốc nông dược có nguồn gốc hóa học
2.2. Chiến lược bảo vệ thực vật mới và vai trò của công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
2.3. Các thành tựu về công nghệ gen Genetically Modified Oganism (GMO)trong bảo vệ thực vật

Chương 3. Thành tựu nghiên cứu và ứng dụng các loài thiên địch ký sinh và ăn thịt trên thế giới
3.1. Thành tựu về ong mắt đỏ Trichogramma sp
3.2. Thành tựu về ong vàng Habrobracon sp
3.3. Thành tựu về bọ mắt vàng Chrysopa sp
3.4. Thành tựu về ong đen kén đơn trắng Cotesia plutellae Kurdj
3.5. Một số loài thiên địch đã phát triển thành dạng thương mại được sử dụng ở một số nước phát triển

Chương 4. Thành tựu về công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh vật trên thế giới
4.1. Cơ sở của việc sản xuất các thuốc trừ sâu vi sinh vật
4.1.1. Cơ sở của việc sản xuất thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ vi sinh vật
4.1.2. Những nguồn bệnh côn trùng chính đã được sử dụng như những tác nhân trong phòng trừ sinh học
4.1.3. Khái niệm chung về bệnh lý và triệu chứng bị bệnh của côn trùng
4.1.4. Quá trình lây nhiễm và nguyên nhân gây bệnh của vi sinh vật trên côn trùng
4.2. Thành tựu về thuốc trừ sâu vi sinh vật trên thế giới
4.2.1. Thành tựu về thuốc trừ sâu Bacillus thuringiensis (Bt)
4.2.2. Thành tựu về thuốc trừ sâu virus côn trùng
4.2.3. Thành tựu về thuốc trừ sâu vi nấm côn trùng
4.2.4. Kết quả ứng dụng các thuốc trừ sâu vi sinh vật để phòng trừ sâu hại cây trồng

Chương 5. Thành tựu về các tác nhân sinh học khác trong phòng trừ dịch hại cây trồng
5.1. Thành tựu về tuyến trùng trừ sâu hại
5.2. Thành tựu về các chất có hoạt tính sinh học trừ sâu hại
5.3. Thành tựu về các loài vi tảo trừ sâu hại cây trồng
5.4. Thành tựu về các thuốc sinh học trừ bệnh hại cây trồng
5.5. Thành tựu về các thuốc sinh học trừ cỏ dại
5.6. Thành tựu về thuốc sinh học trừ nấm và Bt trừ tuyến trùng hại cây trồng
5.7. Thành tựu về thuốc sinh học để phòng trừ các loài gậm nhấm – chuột

Chương 6. Kết quả nghiên cứu sản xuất thiên địch ký sinh và ăn thịt có ích ở Việt Nam
6.1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ong mắt đỏ Trichogramma sp
6.2. Nghiên cứu sản xuất ong vàng Habrobracon sp
6.3. Nghiên cứu sản xuất bọ mắt vàng Chrysopa sp
6.4. Nghiên cứu sản xuất ong đen kén đơn trắng Cotesia plutellae Kurdj

Chương 7. Công nghệ sản xuất các thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ vi sinh vật ở Việt Nam
7.1. Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu Bacillus thuringiensis (Bt)
7.2. Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu virus (NPVHa)
7.3. Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi nấm Boverit (Beauveria bassiana) và Mat (Metarhizium anisopliae)
7.4. Ứng dụng tổng hợp các loại thuốc trừ sâu vi sinh để phòng trừ sâu hại cây trồng ở một số địa phương

Chương 8. Công nghệ sản xuất các chế phẩm trừ sâu, bệnh hại bằng những tác nhân sinh học khác ở Việt Nam
8.1. Công nghệ sản xuất sinh khối tuyến trùng
8.2. Công nghệ sản xuất chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma harianum để phòng trừ bệnh hại cây trồng
8.3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ELISA và PCR trong chẩn đoán nhanh một số bệnh virus hại câu trồng

Chương 9. Tổng hợp những kết quả ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật ở nước ta thời gian qua và triển vọng trong thời gian tới
9.1. Tổng hợp về kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật thời gian qua
9.2. Triển vọng của công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật thời gian tới

Gửi phản hồi