Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam – PGS.TS. Phạm Văn Lầm

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Lầm
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2000
Tái bản lần thứ nhấtNội dung:

Phần 1. Khái quát chung về thành phần sâu hại và thiên địch trên cây lúa
1. Thành phần sâu hại lúa đã phát hiện được ở Việt Nam
2. Thành phần thiên địch đã phát hiện được trên đồng lúa ở Việt Nam

Phần 2. Danh mục các loài chân đốt gây hại trên cây lúa
– Bọ cánh thẳng – Orthoptẻa
– Bộ cánh đều – Homoptera
– Bộ cánh nửa – Hemipera
– Bộ cánh tơ – Thysanoptera
– Bộ cánh cứng – Coleoptera
– Bộ cánh vẩy – Lepidoptera
– Bộ hai cánh – Diptera
– Bộ nhện nhỏ – Acarina

Phần 3. Danh mục của các loài thiên địch trên cây lúa
1. Các loài côn trùng ký sinh sâu hại lúa
– Bộ cánh màng – Hymenoptera
– Bộ hai cánh – Diptera
– Bộ cánh cuốn – Strepsiptera
2. Các loài bắt mồi ăn thịt trên đồng lúa
– Bộ chuồn chuồn – Odonata
– Bộ bọ ngựa – Mantodea
– Bộ cánh thẳng – Orthoptera
– Bộ cánh da – Dermaptera
– Bộ cánh nửa – Hemiptera
– Bộ cánh cứng – Coleoptera
– Bộ hai cánh – Diptera
– Bộ nhện lớn bắt mồi ăn thịt – Araneida
3. Sinh vật gây bệnh cho sâu hại lúa
– Nấm gây bệnh cho sâu hại lúa
+ Bộ Entomophthorales
+ Bộ Moniliales
– Virút gây bệnh côn trùng
– Tuyến trùng gây bệnh cho sâu hại lúa – Nematoda

Phần 4. Danh mục thiên địch xếp theo sâu hại lúa

Bảng tra tên các loài sâu hại
Bảng tra tên các loài thiên địch

Gửi phản hồi