Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Danh mục một số loài thực vật ở Việt Nam

Trang 1 / 35DANH LỤC THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN
THE LIST OF FLORA OF CAT TIEN NATIONAL PARK

 

Nội dung:

I. Ngành thạch tùng (Lycopodiophyta)
1. Họ Thạch tùng (Lycopodiaceae)
2. Họ Quyển bá (Selaginellaceae)

II. Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta)
3. Họ Nguyệt xỉ (Adiataceae)
4. Họ Hiền dực (Angiopteridaceae)
5. Họ Can xỉ (Aspleniaceae)
6. Họ Ráng dừa (Blechnaceae)
7. Họ Ráng tiên tọa (Cyatheaceae)
8. Họ Đà hoa (Davaliaceae)
9. Họ Liên sơn (Dennstaedtiaceae)
10. Họ Mộc xỉ (Dryopteridaceae)
11. Họ Ráng Tây Sơn (Gleicheniaceae)
12. Họ Ráng mạc điệp (Hymenophyllaceae)
13. Họ rau dệu (Marsileaceae)
14. Họ ráng xà thiệt (Ophioglossaceae)
15. Họ Gạc nai (Pakeriaceae)
16. Họ Ráng đa túc (Polypodiaceae)
17. Họ bèo tai chuột (Salviniaceae)
18. Họ Bòng bong (Schizeaceae)
19. Họ Cát tu (Thyrsopteridaceae)
20. Họ Thư dực (Thlypteriaceae)

III. Ngành Tuế (Cycadophyta)

IV. Ngành Dây Gắm (Gnetophyta)

V. Ngành hạt kín (Magnoliophyta)

VI. Lớp một lá mầm (Liliopsida)

Gửi phản hồi