Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Đề tài điều chế thuốc trừ sâu gốc thảo mộc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Chủ trì đề tài: Trần Kim Qui
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNội dung chính:

Điều chế thuốc trừ sâu gốc thảo mộc
I. Nicotinoid
1. Các hoạt chất
2. Định phân nicotinoid
3. Phương pháp trích ly
4. Tác dụng trừ sâu của nicotinoid
5. Sự trường tồn của nicotinoid
6. Dẫn xuất nicotinoid

II. Rotenoid
1. Giới thiệu dây thuốc cá
2. Các Rotenoid
3. Định phân rotenoid
4. Trích ly rotenoid trong dây thuốc cá
5. Công dụng của rotenoid
6. Sự trường tồn của rotenoid

III. Pyrethroid
1. Trồng trọt
2. Các pyrethroid
3. Định phân pyrethroid
4. Quy trình chiết xuất
5. Công dụng
6. Sự trường tồn của pyrethroid

IV. Các chất tăng hoạt
1. Trích ly sesamin
2. Tác dụng tăng hoạt của sesamin

V. Hiệu quả kinh tế
1. Nicotinoid
2. Rotenoid
3. Pyrethroid
4. Sesamin

Gửi phản hồi