Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Đề tài Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng trong trồng hoa và cây cảnh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Đề tài thảo luận nhóm môn học SINH LÝ THỰC VẬT
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCMNội dung:

I. Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
1. Auxin
2. Cytokinin
3. Giberelin
4. Các chất làm chậm sinh trưởng
II. Ứng dụng trong trồng hoa và cây cảnh
1. Điều khiển sự ra hoa
– Cảm ứng hình thành hoa bởi nhiệt độ
– Cảm ứng ra hoa bởi ánh sáng
– Tương quan kích thích
– Tương quan ức chế
– Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng

Gửi phản hồi