Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, TS. Nguyễn Văn Dung

 

Trang 1 / 59Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, TS. Nguyễn Văn Dung
Trung Tâm Nghiên Cứu Xuất Bản Sách Và Tạp Chí
Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội – 2006


Nội dung:

Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng
1. Nước trong đất và độ ẩm
– Nước trong đất
– Độ ẩm đất, cách biểu thị và xác định
2. Các đại lượng đặc trưng ẩm của đất
– Sức giữ ẩm đồng ruộng
– Độ ẩm bão hòa
– Độ ẩm cây héo
– Điểm mao dẫn chậm và độ ẩm giới hạn dưới khi tưới nước
– Điểm hút ẩm
– Ý nghĩa của việc xác định độ ẩm đất và các đại lượng đặc trưng ẩm
3. Tưới nước cho cây trồng cạn
– Xác định lượng nước tưới
– Điều tiết nước khi làm thí nghiệm cây trồng trong chậu vại
– Tưới ngầm thủ công cho những nơi nguồn nước bị hạn chế
4. Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên hệ thống thâm canh lúa SRI (System of rice intensification)
– Giới thiệu hệ thống thâm canh lúa mới (SRI)
– Ứng dụng kỹ thật tưới cho hệ thống thâm canh lúa mới (SRI) ở Việt Nam

Gửi phản hồi