Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Đồ án tốt nghiệp: Công nghệ trồng và thu hoạch bắp

Trang 1 / 57


Thực hiện: SV Hoàng Trung Nhân, lớp 03C1CTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu tổng quát về công việc trồng và thu hoạch bắp
1. Giới thiệu về cây bắp
2. Giới thiệu về quá trình thu hoạch bắp
3. Quá trình xử lý ngô thu hoạch cho đến quá trình tách hạt

Chương 2. Qui trình công nghệ sản xuất bắp ngô

Chương 3. Giới thiệu bắp trước và sau khi sạc. Các yêu cầu của máy sạc
1. Các tính chất của trái bắp
2. Bắp trước và sau khi sạc
2. Yêu cầu của máy sạc
3. Một số ảnh về quả và hạt bắp

Chương 3. Các phương pháp sạc hiện nay và chọn nguyên lý làm việc cho máy sạc
1. Các phương pháp sạc hiện nay
2. Chọn nguyên lý làm việc cho máy

Chương 4. Phân tích và chọn sơ đồ động của máy
1. Phân tích máy

Chương 5. Tính toán chọn các thông số chủ yếu của máy
1. Xác định các thông số bộ phận phễu nạp
2. Xác dịnh các thông số hình học bộ phẫn trống tách
3. Xác định công suất của bộ phận trống tách
4. Xác định công suất của bộ phận quạt thổi làm sạch
5. Xác định công suất của bộ phận sàn lắc
6. Xác định công suất động cơ và chọn động cơ
7. Thiết kế bộ phận truyền đai nối động cơ với trục trống tách

Chương 6. Tính sức bền cho bộ phận quan trọng của máy
1. Tính sức bền bộ phận trống tách

Chương 7. Tính chọn trục, then và thiết kế gói đỡ trục

Chương 8. Vấn đề an toàn và hướng dẫn sử dụng máy

Gửi phản hồi