Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Độ chua của đất và nhu cầu vôi

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Tính trọng lượng đương lượng của vôi hay CaCO3
Tính CEC dựa vào % sét và % chất hữu cơ
Dự đoán CEC
Độ no kiềm (bazơ) và pH
Mối quan hệ giữa pH và độ bão hòa bazơ
Độ no kiềm (bazơ) nhu cầu vôi
Tính đệm của đất
Tại sao phải bón vôi cho đất?
Nhu cầu vôi
Nguồn cung cấp Canxi cho đất
Nhu cầu vôi và sa cấu đất
Nhu cầu vôi dựa trên CEC và BS

Gửi phản hồi