Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Độ phì nhiêu đất đai và phân bón

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: ThS. Lê Trọng Hiếu – ĐH Nông Lâm TP.HCMNội dung:

– Định nghĩa, thành phần, tính chất của độ phì và phân bón
– Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng và các nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết
– Mối quan hệ cơ bản giữa đất – phân bón – cây trồng
– Đặc điểm và tính chất của các chất dinh dưỡng trong đất và các loại phân bón
– Xác định nhu cầu bón phân hợp lý

Gửi phản hồi