Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Độ phì và phân bón

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: LÊ VĂN DŨ – Khoa Nông Học, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, năm 2009Nội dung:

Chương 1. Tổng quan môn học độ phì nhiêu và phân bón
Bài 1. Giới thiệu độ phì nhiêu và phân bón

Chương 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng
Bài 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng
Bài 2. Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng phát triển của cây trồng

Chương 3. Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng
Bài 1. Các tính chết của đất liên quan đến sự cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng
Bài 2. Vận chuyển và hấp thu dinh dưỡng của rễ cây trồng

Chương 4. Cải tạo pH đất – nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón
Bài 1. Cải tạo đất chua
Bài 2. Cải tạo đất mặn, đất kiềm

Chương 5. Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón
Bài 1. Đạm (nitrogen) và phân đạm
Bài 2. Lân và phân lân
Bài 3. Kali và phân kali
Bài 4. Calcium, Magnesium và lưu huỳnh
Bài 5. Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng

Chương 6. Chất hữu cơ trong đất và phân bón hữu cơ
Bài 1. Chất hữu cơ trong đất
Bài 2. Phân hữu cơ

Chương 7. Cơ sở bón phân hợp lý
Bài 1. Xác định nhu cầu bón phân
Bài 2. Phương pháp bón phân

Gửi phản hồi